Zdravlje, sigurnost i obitelj

Briga za zdravlje, sigurnost i obitelj

 • Briga za zdravlje (fizičko i psihičko) i sigurnost građana radi pandemije Covid-19 virusa (Covid centar i mobilni timovi)
 • Veće rodiljne naknade i smanjenje cijene vrtića
 • Izgradnja novih i obnova postojećih vrtića i osnovnih škola
 • Više stipendija za učenike i studente
zdravlje-i-obitelj
poduzetništvo

Gospodarstvo i poduzetništvo

Stvaranje poticajnog okruženja za investicije i otvaranje novih radnih mjesta

 • Izrada razvojne Strategije Grada za stvaranje pametnog grada 21. stoljeća
 • Potpora IT industriji, eko poljoprivredi i turizmu, te malom i srednjem poduzetništvu
 • Grad znanja – Potpora razvoju Sveučilišta
 • Razvoj cjelogodišnjeg turizma i događanja u gradu

Solidarnost

Solidarnost i briga za one kojima je pomoć potrebna

 • Inicirat ćemo izgradnju domova za umirovljenike, palijativnog centra, dnevnog boravka za starije i nemoćne
 • Osnivanje mobilnih timova za pomoć starijim osobama posebno samcima
 • Pomoć samohranim majkama i ženama žrtvama obiteljskog nasilja
 • Rodna ravnopravnost
solidarnost
Gradska-uprava

Funkcionalna gradska uprava

Grad i gradska uprava po mjeri čovjeka 

 • Brža, bolja, ljubaznija i digitalizirana gradska uprava
 • Poboljšanje prometa, popravak gradskih cesta i nova parkirna mjesta, rješenja za Pametan grad
 • Obnova i poticanje društvenog života u gradskim četvrtima
 • Povlačenje sredstava iz EU za razvojne projekte i projekte civilnog društva i iskorištavanje svih  potencijala grada