Životopis

Prof.dr.sc. Goran Kušec, redoviti profesor u trajnom zvanju na osječkom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti – biografija

Goran Kušec rođen je 1963. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij stočarstva na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku završio je 1988. godine, a iste godine boravio je pet mjeseci u Velikoj Britaniji radi usavršavanja engleskog jezika. U timu za stočarstvo u Integralnom informatičkom inženjeringu IPK-a Osijek radio je od 1989.-1991. godine, a u redovima Hrvatske vojske služi od prosinca 1991. do rujna 1992. godine.

Kao asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku radi od 1993. godine. Poslijediplomski studij na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je u veljači 1997. godine i stekao akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicine.

Na doktorski studij na Institut za uzgoj i genetiku domaćih životinja „Georg August“, Sveučilišta u Göttingenu, SR Njemačka odlazi 1999. godine, gdje 2001. godine stiče zvanje doktora biotehničkih znanosti. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je 2002. godine, a 2006. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Izradio je nastavni plan i program niza modula na studiju Zootehnike Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Prof.dr.sc. Goran Kušec bio je voditelj znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa „Rano predviđanje kvalitete svinjskih polovica i mesa“ (2007. – 2013.), projekta „Proizvodnja tradicionalnih autohtonih proizvoda od svinjskog mesa na obiteljskim farmama Osječko-baranjske županije“ te više stručnih projekata Hrvatske zaklade za znanost.

Osim na projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, bio je suradnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, te voditelj i suradnik na nizu međunarodnih projekata. Tijekom stručnog usavršavanja pohađao je niz stručnih tečaja u Makedoniji, Slovačkoj, Austriji i Njemačkoj. Bio je član više stručnih radnih skupina u pripremama pregovora o članstvu RH u EU.

Višegodišnji je član ocjenjivačkog suda za ocjenjivanju kakvoće slavonskog kulena u organizaciji HGK – Županijske komore Osijek te jedan od voditelja tečaja Hrvatskog stočarskog centra. Član je Hrvatskog agronomskog društva, European Association for Animal Production – EAAP i Goettingen Alumni.

U koautorstvu je objavio ukupno više desetina znanstvenih radova citiranih i objavljenih u stručnim publikacijama, na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, te udžbenik i nekoliko priručnika u koautorstvu. Sudjelovao je na više od dvadeset međunarodnih i nacionalnih znanstvenih skupova.

Goran Kušec je oženjen i otac dvoje djece. Govori engleski i njemački jezik. Slobodno vrijeme koristi baveći se psima, a rekreaciju nalazi u aikidu gdje se istovremeno relaksira i um i tijelo. Član je Motonautičkog kluba Drava u Osijeku, a povremeno s prijateljima zasvira i „staru ljubav“ – gitaru.