Goran Kušec posjetio Dječji kreativni centar Dokkica

Danas sam sa suradnicima posjetio Dječji kreativni centar Dokkica. Predsjednica Ines Novak upoznala me s brojnim aktivnostima i projektima Udruge Dokkica kroz koju su prošli brojni mali Osječani jer je nedavno proslavila 10 godina svoga djelovanja.

Djeca su u centru mog programa baš kao što su i u centru svakog projekta Dokkice. Ona su budućnost našeg Grada. Trebamo njegovati i razvijati njihovu maštu i kreativnost, te slobodu i poduzetništvo. Iako u nekim osnovnim školama u Osijeku postoje grupe za kreativu i poduzetništvo, moja je želja da se oni uvedu kao zaseban predmet u sve škole ili da im se posveti više pozornosti u sklopu međupredmetne nastave.  #ZakreativniOsijek #BudimoKreativni #BudimoOsijek #GoarnKušec #Novigradonačelnik

Dječji kreativni centar Dokkica nevladina je, neprofitna udruga čiji su ciljevi organiziranje, provođenje, poticanje, promicanje i razvijanje programa, projekata, aktivnosti, inicijativa i usluga u području socijalne djelatnosti, odgoja, obrazovanja i znanosti, ljudskih prava (posebno prava djece), kulture i umjetnosti, demokratske političke kulture, održivog razvoja i dr., i to za djecu, mlade, roditelje, odgojno-obrazovne, obrazovne i ustanove socijalne skrbi, kao i njihove djelatnike, stručnjake i voditelje u radu s djecom, mladima i roditeljima, predstavnike lokalne i regionalne samouprave, državnih tijela te druge ustanove i organizacije čije je djelovanje vezano za djecu, mlade i roditelje. https://dokkica.hr/